[ Bài viết mới · Thành viên · Nội quy diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn Share Info » Công Nghệ Phần mềm - Máy tính » HTML & CSS » Việt hóa Forum Ucoz (Việt hóa Forum Ucoz)
Việt hóa Forum Ucoz
HackerDoanDate: Thứ 5, 2013/08/22, 3:57 PM | Message # 1
Tân binh cầm Rìu Chiến
Nhóm: Điều hành viên
Bài viết: 27
Huy chương: 0
Được đánh giá: 0%
Các bạn chèn vào trước thẻ
Code
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableBody1') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All-time high attendance','Số lượt người ghé thăm đông nhất là');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('reached on','vào ngày');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Total of','Có');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads created','chủ đề đã được tạo');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('which have','và');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('replies','bài viết');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members registered','thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Greetings to our new member','Chào mừng thành viên mới nhất');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('User','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Rank','Cấp');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Group','Nhóm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Messages','Bài viết');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Registration','Đăng ký');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Input keyword or phrase to find.','Nhập từ khoá muốn tìm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Enter username and select search options.','Nhập tên thành viên để tuỳ chọn chức năng tìm kiếm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads without updates for more than','Các chủ đề không được cập nhật nữa');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('closed threads only','Tạm thời khoán chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All opened forums.....','Tất cả diễn đàn đều mở');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsType') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Chú ý','Tópicos oficiais');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum threads','Chủ đề diễn đàn');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsDetails') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('This forum has','Diễn đàn này có');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads','chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads displayed','được hiển thị');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('found','đã tìm thấy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('on the page','trên trang');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumOnlineBar') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum is being viewed by :','Đang xem :');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='pagesInfo') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Page','Trang');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('of','trong tổng số');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='fFastSearchTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search:','Tìm kiếm:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('keyword','Từ khoá');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Additional information','Thống kê');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search','Tìm kiếm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Members List','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum rules','Nội quy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New Posts','Chủ đề mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New reply','Bài viết mơi');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableSubTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Visitors','Tổng số người trên trang');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('guests','Khách');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum statistics','Thống kê');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum','Forum');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads','Chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Replies','Trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Updates','Cập nhật');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Views','Xem');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread starter','Người gửi ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread','Chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Users found','Tìm thấy thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search what','Tìm cái gì ?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search where','Tìm ở đâu?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search posts by member','Tìm bài viết theo số');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Administrator options','Tuỳ chọn của Admin');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Happy Birthday!','Chúc mừng sinh nhật!');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='legendTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (There are new message(s))','Có bài viết mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (No new messages)','Không có bài viết mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (There are new message(s))','Chủ đề nóng hổi mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (No new messages)','Chủ đề nóng hổi cũ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread (No new messages)','Đã bị khoá');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread','Chủ đề thường');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread - Poll','Chủ đề - Đánh giá');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky thread','Chủ đề cần chú ý');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread','Chủ đề Sôi Nổi');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread','Đã khoá');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("DIV");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='funcBlock') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Mark all messages as read','Đánh dấu tất cả chủ đề đã xem');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadLastPostTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Message from','bởi');
}
}
</script>
 
Diễn đàn Share Info » Công Nghệ Phần mềm - Máy tính » HTML & CSS » Việt hóa Forum Ucoz (Việt hóa Forum Ucoz)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Chat ()