[ Bài viết mới · Thành viên · Nội quy diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn Share Info » Hóa học » Hóa học 8 » [SGK] Bài tập Hóa trang 20 (Phần bài tập bài "Nguyên tố hóa học")
[SGK] Bài tập Hóa trang 20
HackerDoanDate: Thứ 6, 2013/09/27, 9:34 AM | Message # 1
Tân binh cầm Rìu Chiến
Nhóm: Điều hành viên
Bài viết: 27
Huy chương: 0
Được đánh giá: 0%
1. Chép vào vở những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.
a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.
b) Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là những nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

2. a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
b) Cách biểu diễn nguyên tố: Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố. Ví dụ như:
Vàng: Au
Bạc: Ag
Đồng: Cu

3. a) Cách viết trên có ý nghĩa:
2C: 2 nguyên tử Cacbon
5O và 3Ca tương tự.
b) 3N - 7Ca - 4Na

4.
- Một đơn vị Cacbon có khối lượng bằng 1/12 khối lượng nguyên tử Cacbon. 1đvC=1/12C.
- Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.

5. a) 24 : 12 = 2 lần (nặng hơn)
b) 24 : 32 = 3/4 (nhẹ hơn)
c) 24 : 27 = 8/9 (nhẹ hơn)

6. Ta có X = 2.14 = 28 (đvC)
Vậy nguyên tố X là Silic (Si)

7. a) Ta có 1,9926.10-23 : 12 = 1,66.10-24 (g)
b) Đáp án C

8. Đáp án D
 
Diễn đàn Share Info » Hóa học » Hóa học 8 » [SGK] Bài tập Hóa trang 20 (Phần bài tập bài "Nguyên tố hóa học")
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Chat ()