[ Bài viết mới · Thành viên · Nội quy diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn Share Info » Hóa học » Bài tập Hóa học 8 » [BTVN] Cân bằng các phương trình hóa học sau (Dạng tiếp theo)
[BTVN] Cân bằng các phương trình hóa học sau
chugatrongchoaiDate: Thứ 4, 2013/07/24, 2:38 PM | Message # 1
Tân Binh đạt Huy chương
Nhóm: Sáng lập viên
Bài viết: 220
Huy chương: 9
KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 thành 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

KClO3 = KCl + O2 thành 2KClO3 → 2KCl + 3O2

HgO = Hg + O2 thành 2HgO → 2Hg + O2

Al(OH)3 = Al2O3 + H2O thành 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

NH4NO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + NH3 + H2O thành 2NH4NO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O

Na2CO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O thành Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O thành 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O thành 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O thành 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + SO2 + H2O thành 2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O


Chữ ký: http://windowsworld.ucoz.com/
http://shareinfo.ucoz.org/
https://www.facebook.com/hdoantrannam
 
Diễn đàn Share Info » Hóa học » Bài tập Hóa học 8 » [BTVN] Cân bằng các phương trình hóa học sau (Dạng tiếp theo)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Chat ()