[ Bài viết mới · Thành viên · Nội quy diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn Share Info » Vật Lý » Vật Lý 8 » Chuyển động đều - Chuyển động không đều (Phần bài tập trong sách bài tập từ 3.1 - 3.5)
Chuyển động đều - Chuyển động không đều
HackerDoanDate: Thứ 7, 2013/09/28, 9:15 AM | Message # 1
Tân binh cầm Rìu Chiến
Nhóm: Điều hành viên
Bài viết: 27
Huy chương: 0
Được đánh giá: 0%
3.1
Phần 1: C
Phần 2: A

3.2
C

3.3
Thời gian đi hết quãng đường đầu:
t1 = s1 : v1 = 3000 : 2 = 1500s
( s1 = 3km = 3000m )
Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
v = (s1 + s2) / (t1 + t2) = (3000 + 1950) / (1500 + 1800) = 1,5 m/s
(s1 = 1.95 km = 1950 m/s; t1 = 0,5h = 1800s)

3.4
a) Chuyển động của vận động viên này là không đều vì độ lớn của vật tốc thay đổi theo thời gian.
b) v = s / t = 100 / 9,86 = 10,14 m/s
v = 10,14 m/s = 36,51 km/h

3.5
a) Vận tốc trung bình trên từng quãng đường là:
v1 = 140 / 20 = 7m/s
v2 = (340 - 140) / (40 - 20) = 10m/s
v3 = (428 - 340) / (60 - 40) = 4,4m/s
Tương tự, ta tính được
v4 = v5 = v6 = v7 = 4,4 m/s
v8 = 5 m/s
v9 = 6 m/s

- Nhận xét:
Trong hai quãng đường đầu, vận động viên chuyển động nhanh dần.
Trong năm quãng đường tiếp theo, vận động viên chuyển động đều.
Trong hai quãng đường còn lại, vận động viên chuyển động nhanh dần.
 
Diễn đàn Share Info » Vật Lý » Vật Lý 8 » Chuyển động đều - Chuyển động không đều (Phần bài tập trong sách bài tập từ 3.1 - 3.5)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Chat ()