[ Bài viết mới · Thành viên · Nội quy diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
[SGK] Bài tập Hóa trang 57-58
HackerDoanDate: Thứ 2, 2013/11/18, 5:57 AM | Message # 1
Tân binh cầm Rìu Chiến
Nhóm: Điều hành viên
Bài viết: 27
Huy chương: 0
Được đánh giá: 0%
Bài 1
a) Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của chất phản ứng và sản phẩm phản ứng.
b) Sơ đồ phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa có hệ số thích hợp, tức là chưa cân bằng nguyên tử. Tuy nhiên có một số trường hợp thì sơ đồ cũng là phương trình hóa học.
c) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

Bài 2
a) 4Na        +       O2     --->      2Na2O
Số nguyên tử Na : số phân tử O2 : số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2
b) P2O5       +       3H2O   --->      2H3PO4
Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2

Bài 3
a) 2HgO      --->     2Hg   +       O2
Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 = 2 : 2 : 1
b) 2Fe(OH)3         --->      Fe2O3         +       3H2O
Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3

Bài 4
a) Na2CO3  +       CaCl2          ---->       CaCO3        +       2NaCl
b) Số phân tử Na2CO3 : số phân tử CaCl2 = 1 : 1
Số phân tử Na2CO3 : số phân tử CaCO3 = 1 : 1
Số phân tử Na2CO3 : số phân tử NaCl = 1: 2
Số phân tử CaCl2 : số phân tử NaCl = 1 : 2

Bài 5
a) Mg           +       H2SO4      --->      MgSO4        +       H2
b) Số nguyên tử Mg : số phân tử H2SO4 = 1 : 1
Số nguyên tử Mg : số phân tử MgSO4 = 1 : 1
Số nguyên tử Mg : số phân tử H2 = 1 : 1

Bài 6
a) 4P +       5O2   --->     2P2O5         
b) Số nguyên tử P : số phân tử O2 = 4 : 5
Số nguyên tử P : số phân tử O2 = 5 : 2

Bài 7
a) 2Cu        +       O2    --->    2CuO
b) Zn +       2HCl       --->     ZnCl2 +       H2
c) CaO        +       2HNO3       --->      Ca(NO3)2    +       H2O
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Chat ()