[ Bài viết mới · Thành viên · Nội quy diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Diễn đàn Share Info » Toán học » Toán học 8 » Bài 1 : Nhân đơn thức với đa thức. (Bài 1 : Nhân đơn thức với đa thức.)
Bài 1 : Nhân đơn thức với đa thức.
HackerDoanDate: Thứ 3, 2013/08/27, 10:42 PM | Message # 1
Tân binh cầm Rìu Chiến
Nhóm: Điều hành viên
Bài viết: 27
Huy chương: 0
Được đánh giá: 0%
1. Phát biểu: Muốn nhân một đơn thức với đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

2. Công thức: A.(B + C) = A.B + A.C Trong đó : A, B, C là các đơn thức.

3. Áp dụng:
Bài 1/T5 : Làm tính nhân :
a. x2(5x3 – x – ½ ) = x2.5x3 – x2.x – x2.½ = 5x5 – x3 – x2/2
b. (3xy – x2 +y) 2x2y/3 = 3xy. 2x2y/3  – x2. 2x2y/3 +y. 2x2y/3
= 2x3y2  – 2x4y/3 + 2x2y2/3

Bài 2 : thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức :
a. A = x(x – y) + y(x + y) tại x = -6 và y = 8;
A = x2 –xy +xy + y2 = x2 + y2
tại x = -6 và y = 8 thì A = (-6)2 + 82 = 100

b. B = x(x2 – y) – x2(x + y) + y(x2 – x) tại x = 1/2 và y = -100;
Ta có : B = x3 –xy – x3 -x2y +x2y –xy = -2xy
tại x = 1/2 và y = -100 thì B = -2(1/2)(-100) = 100

Bài 3 /T5 : tìm x, biết :
a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30
<=> 36x2 – 12x – 36x2 +27x = 30
<=> 15x = 30
<=> x = 2
Vậy : x =  2.
b) x(5 – 2x) + 2x(x -1) = 15
<=> 5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15
<=> 3x = 15
<=> x = 5
Vậy :x =  5.
 
Diễn đàn Share Info » Toán học » Toán học 8 » Bài 1 : Nhân đơn thức với đa thức. (Bài 1 : Nhân đơn thức với đa thức.)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Chat ()